Thông báo: Nếu đọc truyện bị lỗi, có thể truy cập vào DichTruyenA.Com để đọc tiếp nhé. Cảm ơn các bạn!
NHÓM DỊCH:
99% Shoujo translator
2 truyện
Last updated: 24/03/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Shoujo is the best UwU