Thông báo: Nếu đọc truyện bị lỗi, có thể truy cập vào DichTruyenA.Com để đọc tiếp nhé. Cảm ơn các bạn!
NHÓM DỊCH:
Bông-er / Những Kẻ Mộng Mơ
70 truyện
Last updated: 03/02/2023
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm do mấy kẻ khìn khìn lập ra để giải stressed :)
';